Aktualności

Drukuj

Aktualności Centrali

Komunikat dla świadczeniodawców

30.01.2018
korzystających z Systemu Rozliczeń Uzdrowisk oraz eksportujących dane z systemów zewnętrznych do Systemu Rozliczeń Uzdrowisk

Komunikat dla świadczeniodawców realizujących cytologię przesiewową

30.01.2018
W nawiązaniu do komunikatu z dnia 18.10.2017 r. Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że trwają prace integracyjne systemów SIMP z systemami dziedzinowymi OW NFZ w zakresie wymiany danych o zrealizowanych od października 2017 r...

Komunikat DGL

26.01.2018
Udostępniona została nowa publikacja słownika produktów handlowych wersja 268.

Komunikat dla świadczeniodawców

26.01.2018
w sprawie słownika świadczeń podlegających sprawozdawczości z zakresu list oczekujących

Komunikat dla świadczeniodawców dotyczący szkoleń organizowanych przez dostawców oprogramowania

26.01.2018
Do Narodowego Funduszu Zdrowia docierają sygnały, że podczas szkoleń dla świadczeniodawców organizowanych przez dostawców oprogramowania, przekazywane są informacje nie zawsze zgodne z prawdą i obowiązującymi przepisami...

Komunikat dla świadczeniodawców dotyczący wpisów na listy oczekujących

24.01.2018
Przypominamy, że zgodnie z art. 20 ust. 1b ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych zgłoszeń i wpisów na listę oczekujących na udzielenie świadczenia dokonuje się każdego dnia...
1    4  5  6  7  8  9  10  11  12