Aktualności

Drukuj

Aktualności Centrali

Przerwa serwisowa

09.11.2018
Informujemy, że z uwagi na konieczność wykonania prac konserwacyjnych w systemach informatycznych Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia w dniach 10-11 listopada 2018 r. mogą wystąpić utrudnienia w dostępie do systemu Informator o Terminach Leczenia...

Sprawozdawanie czynności wykonywanych w opiece nad pacjentem w oddziale anestezjologii i intensywnej terapii (OAiT)

09.11.2018
Finansowanie świadczeń udzielanych na oddziale anestezjologii i intensywnej terapii odbywa się w ramach umowy w rodzaju leczenie szpitalne, poprzez produkty z katalogu produktów do rozliczania świadczeń udzielanych w OAiIT...

Komunikat DGL

09.11.2018
Udostępniona została nowa wersja słownika GRS i słownika PRH

Informacja MZ dotycząca udzielania świadczeń opieki zdrowotnej oraz pracy aptek ogólnodostępnych w dniu 12 listopada 2018 r.

08.11.2018
W celu zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego oraz dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej ustawa z dnia 7 listopada 2018 r. o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej stanowi...

Założenia do Strategii NFZ - konsultacje społeczne

08.11.2018
Narodowy Funduszu Zdrowia chce być instytucją przyjazną Pacjentowi oraz sprawnie zarządzającą środkami publicznymi przeznaczonymi na świadczenia opieki zdrowotnej.

Komunikat DEF

06.11.2018
Informacja o wielkości kwoty refundacji wraz z procentowym wykonaniem całkowitego budżetu na refundację w okresie styczeń - wrzesień 2018 r.
1    1  2  3  4  5  6  7  8  9    16