Aktualności

Drukuj

Aktualności Centrali

Komunikat DGL

23.05.2016
Centrala NFZ publikuje informację o wielkości kwoty refundacji i ilości zrefundowanych opakowań jednostkowych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz jednostkowych wyrobów medycznych...

Komunikat AOTMiT o rozpoczęciu postępowania

13.05.2016
Na podstawie art.311c ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz.U. z 2015 r., poz. 581 z późn. zm.)...

Komunikat AOTMiT o rozpoczęciu postępowania

13.05.2016
Na podstawie art.311c ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz.U. z 2015 r., poz. 581 z późn. zm.)...

Słowniki

10.05.2016
Słownik produktów handlowych w.245 (chemioterapia)

Słowniki

09.05.2016
Słownik produktów handlowych w.244 (chemioterapia, programy lekowe)

Komunikat DEF

09.05.2016
Informacja o wielkości kwoty refundacji wraz z procentowym wykonaniem całkowitego budżetu na refundację w okresie styczeń - marzec 2016 r...
1  2  3  4  5  6  7  8  9    195