Aktualności

Drukuj

Aktualności Centrali

Stanowisko NFZ

21.03.2014
Stanowisko NFZ odnośnie do informacji NIK o wynikach kontroli - "Kontraktowanie świadczeń opieki zdrowotnej przez Narodowy Fundusz Zdrowia".

Stanowisko NFZ

21.03.2014
Stanowisko NFZ odnośnie do informacji NIK o wynikach kontroli - "Kontraktowanie świadczeń opieki zdrowotnej przez Narodowy Fundusz Zdrowia".

Informacja prasowa

14.03.2014
Projekt zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie programów zdrowotnych (lekowych) - informacja prasowa

Komunikat dla lekarzy i pacjentów

11.03.2014
Narodowy Fundusz Zdrowia przypomina, że lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) jest autonomiczny w zakresie podejmowanych decyzji terapeutycznych i prowadzi leczenie zgodnie z posiadaną wiedzą i potrzebami zdrowotnymi pacjenta.

Komunikat dla pacjentów

11.03.2014
Komunikat w sprawie zaopatrzenia w bezpłatne leki oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte decyzją o refundacji, dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Komunikat dla pacjentów

11.03.2014
Przypominamy, że pacjent może uzyskać nieodpłatnie orzeczenie lub zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego po warunkiem, że jest ono związane z leczeniem, rehabilitacją, niezdolnością do pracy, kontynuowaniem nauki.
1  2  3  4  5  6  7  8  9    137