Aktualności

Drukuj

Aktualności Centrali

Komunikat DGL

14.05.2018
w sprawie obowiązku pisemnego powiadomienia oddziału wojewódzkiego NFZ o miejscu przechowywania recept i wydanych na ich podstawie odpisów w przypadku cofnięcia, uchylenia, stwierdzenia wygaśnięcia lub nieważności zezwolenia na prowadzenie apteki...

Komunikat DGL

14.05.2018
w sprawie obowiązków świadczeniodawców dotyczących druków recept oraz unikalnych numerów identyfikujących recepty

Komunikat DEF

08.05.2018
Informacja o wielkości kwoty refundacji wraz z procentowym wykonaniem całkowitego budżetu na refundację.

Dni wolne od pracy w Centrali NFZ

27.04.2018
Uprzejmie informujemy, że najbliższy piątek, 4 maja 2018 r. (długi majowy weekend) jest dla pracowników Centrali NFZ dniem wolnym od pracy...

Komunikat DGL

27.04.2018
Centrala NFZ publikuje schemat parsowania (XSD) wykorzystywany w procesie importu komunikatu LEK 2.5,

Komunikat dla świadczeniodawców

27.04.2018
Informujemy, iż od dnia 1 czerwca 2018 roku zmienia się postać komunikatu XML dotyczącego umów w postaci elektronicznej (UMX).
1  2  3  4  5  6  7  8  9    239