• A
  • A+
  • A++

Aktualności

Drukuj

Aktualności Centrali

Komunikat dla Świadczeniodawców

24.07.2017
w sprawie wyników preselekcji świadczeniodawców do realizacji opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej w ramach pilotażu POZ PLUS

Komunikat w sprawie leków stosowanych do leczenia przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C

21.07.2017
W dniu 20 lipca br. w Centrali NFZ odbyło się spotkanie Andrzeja Jacyny p.o. Prezesa NFZ z przedstawicielami organizacji zrzeszających Pacjentów. Spotkanie dotyczyło kwestii wspólnego zakupu leków w ramach programu lekowego...

Komunikat dla świadczeniodawców

21.07.2017
Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że na środowisku testowym oraz produkcyjnym udostępnione zostały usługi sieciowe w wersji 4.0

Komunikat DGL

21.07.2017
Centrala NFZ publikuje informację o wielkości kwoty refundacji i ilości zrefundowanych opakowań jednostkowych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz jednostkowych wyrobów medycznych...

Komunikat DGL

20.07.2017
w sprawie prawidłowego brzmienia pytań ankietowych do postępowań konkursowych na programy lekowe

Komunikat DEF

19.07.2017
Komunikat dotyczący zmiany planu finansowego NFZ na 2017 r.
1    3  4  5  6  7  8  9  10  11    13