Aktualności

Drukuj

Aktualności Centrali

Komunikat dla świadczeniodawców

30.08.2018
Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że zaktualizowana została dokumentacja systemu obsługi procesu koordynowanej opieki nad pacjentem (AP-PKUŚ).

Komunikat dotyczący realizacji przepisów regulujących zasady finansowania wzrostu wynagrodzeń specjalistów

24.08.2018
Wykonując upoważnienie ustawowe Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia zarządzeniem Nr 88/2018/DSOZ z dnia 23 sierpnia 2018 r. uregulował szczegółowe warunki wypłaty środków finansowych przekazywanych na pokrycie wzrostu wynagrodzenia zasadniczego...

Komunikat DGL

23.08.2018
Centrala NFZ podaje do wiadomości informację o wielkości kwoty refundacji w okresie styczeń - maj 2018 r.

Komunikat dla Świadczeniodawców realizujących zaopatrzenie w wyroby medyczne

22.08.2018
Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw Świadczeniodawcy realizujący zaopatrzenie w wyroby medyczne...

Komunikat Departamentu Informatyki

22.08.2018
W związku z koniecznością wymiany certyfikatu informujemy, że w dniu 10 września 2018 r. po godzinie 7-ej, system eWUŚ zostanie przełączony na nowy certyfikat.

Zaproszenie do wzięcia udziału w spotkaniu

16.08.2018
Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia serdecznie zaprasza przedstawicieli podmiotów producentów i dostawców oprogramowania chcących wziąć udział w spotkaniu dotyczącym koncepcji rozwiązania informatycznego NFZ wspierającego procesy elektronicznego...
1    4  5  6  7  8  9  10  11  12    16