Aktualności

Drukuj

Aktualności Centrali

Komunikat DGL

24-09-2018

W związku z publikacją Zarządzenia Nr 92/2018/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 4 września 2018 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia, Zarządzenia Nr 98/2018/DGL Prezesa  Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 21 września 2018 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe oraz Obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 września 2018 r. (Dz. Urz. Min. Zdr. poz. 67), udostępniona została nowa publikacja słownika produktów handlowych wersja 274.

źródło - Departament Gospodarki Lekami

 

Wszystkie aktualności