Aktualności

Drukuj

Aktualności Centrali

Komunikat DGL

09-11-2018

W związku z publikacją  Zarządzenia Nr 98/2018/DGL Prezesa  Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 21 września 2018 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe oraz Zarządzenia Nr 56/2018/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia, udostępniona została nowa publikacja słownika grup substancji czynnych GRS wersja 1 oraz słownika produktów handlowych PRH w. 275 w nowym formacie zgodnie z Komunikatem dla świadczeniodawców realizujących świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie programów lekowych oraz chemioterapii z dnia 06.08.2018 r.

źródło - Departament Gospodarki Lekami

Wszystkie aktualności