Aktualności

Drukuj

Aktualności Centrali

Komunikat DGL - Słownik PRH

07-02-2019

W związku z publikacją Zarządzenia Nr 7/2019/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 22 stycznia 2019 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe, Zarządzenia Nr 9/2019/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 stycznia 2019 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia oraz obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 stycznia 2019 r. (Dz. Urz. Min. Zdr. poz. 123) i obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 14 stycznia 2019 r. o sprostowaniu błędu (Dz. Urz. Min. Zdr. poz. 2), udostępniona została nowa publikacja słownika produktów handlowych wersja 278.

Wszystkie aktualności