Aktualności

Drukuj

Aktualności Centrali

Komunikat dla świadczeniodawców

05-04-2018

Informujemy, że od dnia 1 lipca 2018 r. zablokowana zostanie możliwość przekazywania do systemu oddziałowego NFZ rachunków za wykonane świadczenia komunikatem XML typu REF. Zablokowana zostanie możliwość rozliczenia:

  • świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych
  • świadczeń w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne wydawanych na zlecenie
  • deklaracji POZ/KAOS

Od dnia 1 lipca 2018 r. nie będzie możliwe również korygowanie komunikatem XML typu REF świadczeń zrealizowanych w poprzednich okresach sprawozdawczych.

Jedynym komunikatem obsługiwanym przez NFZ będzie komunikat XML typu RACH/FAKT/NOTA. O obowiązku przesyłania komunikatów typu RACH/FAKT/NOTA decyduje data wystawienia rachunku.

źródło - Departament Informatyki

Wszystkie aktualności