Aktualności

Drukuj

Aktualności Centrali

Komunikat dla świadczeniodawców

02-07-2018

SIMP i dowolne systemy informatyczne świadczeniodawcy

Narodowy Fundusz Zdrowia przekazuje aktualną specyfikację protokołu komunikacji pomiędzy Systemem Informatycznym Monitorowania Profilaktyki (SIMP) a dowolnym, innym systemem informatycznym świadczeniodawcy, realizowanej przy pomocy serwisów webowych poprzez publiczny internet, służącego do rejestracji badań: cytologicznych, mammograficznych i układu krążenia w SIMP.

Dodatkowo udostępniamy dokumentację komunikatów XML dotyczącą wczytywania badań cytologicznych (wyniki) oraz badań mammograficznych (ankieta oraz wyniki) z pliku XML.

źródło - Departament Informatyki

Wszystkie aktualności