Aktualności

Drukuj

Aktualności Centrali

Komunikat dla świadczeniodawców

12-09-2018

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że od okresu sprawozdawczego październik 2018 r. w sprawozdawczości z zakresu list oczekujących zmianie ulega słownik świadczeń podlegających sprawozdawczości komunikatem XML.

Z ww. słownika świadczeń został usunięty program lekowy o kodzie 90109 –  leczenie wczesnodziecięcej postaci cystynozy nefropatycznej.

źródło - Departament Spraw Świadczeniobiorców

Pliki do pobrania
Wszystkie aktualności