Aktualności

Drukuj

Aktualności Centrali

Komunikat dla świadczeniodawców

27-09-2018

Komunikat dla świadczeniodawców dot. zmiany zakresu danych przekazywany w ramach komunikatu sprawozdawczego XML SWIAD oraz komunikatu XML ZPOSP

Informujemy, że od dnia 1 listopada 2018 r.:

w ramach komunikatu XML SWIAD w atrybucie upraw-dod elementu upraw-dodatkowe umożliwia się przekazywanie nowych wartości:

  • 47CZND - prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej,
  • 57ZND - prawo do ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych bez wymaganego skierowania,
  • ZSND - świadczenia z zakresu rehabilitacji leczniczej, dla świadczeniobiorców o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,

w ramach komunikatu XML ZPOSP rozszerzona zostaje lista kodów dodatkowego uprawnienia możliwych do przekazania w ramach elementu nfz:dane-dod-zposp:

  • 47ZND - świadczeniobiorca o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki, lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Potwierdzania zleceń dla osób posiadających uprawnieninie dodatkowe 47ZND będzie przebiegało analogicznie jak dla osób posiadających uprawnienie 47ZN. Wymagane będzie podanie informacji o liczbie zleconych sztuk.

źródło - Departament Informatyki

Wszystkie aktualności