Aktualności

Drukuj

Aktualności Centrali

Komunikat w sprawie leków stosowanych do leczenia przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C

21-07-2017

W dniu 20 lipca br. w Centrali NFZ odbyło się spotkanie Andrzeja Jacyny p.o. Prezesa NFZ z przedstawicielami organizacji zrzeszających Pacjentów. Spotkanie dotyczyło kwestii wspólnego zakupu leków w ramach programu lekowego „Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C terapią bezinterferonową (ICD-10 B 18.2)".

Podczas rozmów p.o. Prezesa NFZ wyjaśnił uczestnikom spotkania, że celem wprowadzania wspólnego zakupu leków jest zwiększenie liczby pacjentów leczonych w ramach programu lekowego i zapewnienie im optymalnego oraz skutecznego leczenia. Wspólny zakup leków dotyczyć ma jedynie części pacjentów leczonych w ramach programu. Wyłączone z tego trybu są leki przeznaczone dla osób z niewyrównaną marskością wątroby, pozawątrobowymi manifestacjami marskości wątroby oraz dla osób zakażonych genotypem wirusa 1a, 2, 3, 4, 5, 6 – czyli łącznie ok 35% chorych.

Jak podkreślono w trakcie spotkania, w przypadku osób zakażonych genotypem 1b wprowadzono mechanizmy zapewniające indywidualizację leczenia dla każdego pacjenta zgodnie z decyzją lekarza prowadzącego leczenie:

- podział przetargu na 2 pakiety w zależności od zaawansowania choroby, który pozwoli na zakup optymalnie dostosowanych leków.

- wprowadzenie możliwości swobodnego wyboru leku innego niż kupiony w ramach przetargu – dla 20% procent pacjentów przy uwzględnieniu potrzeb danego szpitala.

Tak skonstruowane mechanizmy pozwolą na właściwy dobór leczenia dla każdego pacjenta z uwzględnieniem stopnia zaawansowania choroby, schorzeń współistniejących czy dodatkowo przyjmowanych leków. Ponadto wszystkie leki objęte refundacją w ramach programu lekowego leczenia przewlekłego zapalenia wątroby typu C terapią bezinterferonową pozostaną dostępne dla pacjentów, a o zastosowaniu danego leku będzie decydował lekarz.

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia zadeklarował również, że wspólny zakup leków będzie uwzględniał specyfikę każdego z ośrodków prowadzących leczenie pacjentów oraz wykluczony jest zakup leczenia zawierającego w swoim schemacie interferon alfa.

Spotkanie pozwoliło na wyjaśnienie wielu wątpliwości związanych z tzw. przetargiem centralnym, a jego uczestnicy wspólnie zadeklarowali chęć kontytuowania rozmów.

źródło - Departament Gospodarki Lekami

Wszystkie aktualności