Aktualności

Drukuj

Aktualności Centrali

Konferencja naukowa pt. „100 lat wśród patogenów”

11-06-2018

12 czerwca 2018 r. w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego – PZH odbędzie się konferencja naukowa pt. „100 lat wśród patogenów”. Wydarzenie będzie poświęcone tematyce zakażeń wywoływanych przez różne patogeny oraz roli Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny w ich diagnozowaniu, monitorowaniu i zwalczaniu. Szczególnie uwzględnione zostanie znaczenie immunoprofilaktyki w tym zakresie. Poruszone zostaną również zagadnienia niezbędności mikroorganizmów dla prawidłowego funkcjonowania organizmu człowieka oraz możliwości zastosowania patogenów w leczeniu chorób nowotworowych.

Konferencja „100 lat wśród patogenów” jest pierwszą z trzech zaplanowanych konferencji uświetniających obchody 100-lecia Instytutu. Wszystkie wydarzenia związane z jubileuszem zostały objęte Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w roku 100-lecia Odzyskania Niepodległości 1918 – 2018 i są realizowane przy współpracy: Programu „Niepodległa”, Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia i Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Patroni medialni: Polskie Radio i TVP3 Warszawa. Mecenasem Głównym Jubileuszu jest PKN Orlen.

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny jest najstarszą instytucją zdrowia publicznego w kraju. Został powołany do życia kilka dni po ogłoszeniu niepodległości Polski - 21 listopada 1918 roku. Wraz ze zmieniającą się sytuacją zdrowotną i polityczną kraju oraz rozwojem nauk medycznych zmieniały się też funkcje Instytutu, zawsze jednak prowadzona była działalność w kilku podstawowych dziedzinach zdrowia publicznego. Dziś jego aktywność obejmuje ochronę zdrowia ludności poprzez następujące działania:

  • prace naukowo-badawcze, aplikacyjne i szkolenia,
  • monitorowanie biologicznych, chemicznych i fizycznych czynników ryzyka w żywności, wodzie i powietrzu,
  • zapobieganie chorobom zakaźnym i zakażeniom,
  • zapobieganie przewlekłym chorobom niezakaźnym, których wzrost zapadalności jest związany przede wszystkim ze stylem życia i wpływem czynników środowiskowych,
  • badania jakości surowic i szczepionek, promocję szczepień,
  • promocję zdrowia i prewencję chorób przewlekłych oraz zagadnienia związane z organizacją i ekonomiką ochrony zdrowia,
  • wykonywanie ekspertyz dla rządu, organizacji pozarządowych oraz społeczeństwa w zakresie oceny ryzyka zdrowotnego i wskazywania sposobów unikania zagrożeń,
  • wydawanie Atestów Higienicznych i Świadectw Jakości Zdrowotnej.

Więcej informacji

źródło - Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny 

Wszystkie aktualności