Biuletyn Informacji Publicznej

Zamówienia publiczne

Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala informuje, że w związku z wprowadzoną elektronizacją postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszystkie informacje dotyczące prowadzonych postępowań dostępne są na platformie zakupowej pod adresem: https://nfz.ezamawiajacy.pl,  w zakładce „Aktualne”.

Uzyskanie dostępu do postępowań prowadzonych na platformie nie wymaga logowania.

Drukuj

Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG.261.1.26.2018

16.10.2018
Usługi wsparcia informatycznego SOZ - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG.261.1.22.2018

15.10.2018
Modernizacja głównych urządzeń infrastruktury sieciowej Centrali NFZ – Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG.261.1.8.2018

27.09.2018
Serwis serwerów klasy Power - Informacja o unieważnieniu postepowania
  1  2  3  4