• A
  • A+
  • A++

Biuletyn Informacji Publicznej

Drukuj

Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o zamówieniu - AZP-2611-25/12

15.03.2013
Udostępnianie Platformy E-learning oraz Portalu Informacyjnego.

Ogłoszenie o zamówieniu - AZP-2611-7/13

14.03.2013
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie materiałów na szkolenie pt. Zasady udzielania informacji o świadczeniach zdrowotnych realizowanych przez świadczeniodawców oraz prawach przysługującym pacjentom, organizowane w ramach projektu Akademia NFZ,...

Ogłoszenie o zamówieniu - AZP-2611-1/13

13.03.2013
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów i kopiarek....

Ogłoszenie o zamówieniu - AZP-2611-3/13

26.02.2013
Zakup materiałów edukacyjnych związanych z rozwojem JGP.

Ogłoszenie o zamówieniu - AZP-2611-2/13

14.02.2013
Świadczenie wsparcia technicznego w ramach projektu Wdrożenia Systemu Dodatkowej Weryfikacji Świadczeń Zdrowotnych.

Ogłoszenie o zamówieniu - AZP-2611-53/12

06.02.2013
Usługa hotelarsko-gastronomiczna, realizowana w związku z organizacją szkolenia w Krakowie, w ramach projektu systemowego "Akademia NFZ", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
1  2  3  4  5  6  7  8  9    61