logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Biuletyn Informacji Publicznej

Drukuj

Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o zamówieniu AZP-2611-24/12

13.08.2012
Organizacja, obsługa i przeprowadzenie dwudniowych szkoleń pn. Zasady funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Polsce w ramach projektu systemowego Akademia NFZ, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego...

Ogłoszenie o zamówieniu AZP-2611-23/12

30.07.2012
Usługa hotelarsko-gastronomiczna, realizowana w związku z organizacją szkolenia w Krakowie, Krynicy Górskiej i Tarnowie w ramach projektu systemowego Akademia NFZ, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu...

Ogłoszenie o zamówieniu AZP-2611-17/12

30.07.2012
Dostawa oprogramowania IBM WebSphere MQ Processor Value Unit (PVU) wraz ze wsparciem technicznym.

Ogłoszenie o zamówieniu AZP-2611-15/12

05.07.2012
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na "Rozbudowę posiadanego środowiska do wykonywania kopii zapasowych".

Ogłoszenie o zamówieniu AZP-2611-19/12

03.07.2012
Świadczenie usług w zakresie ochrony fizycznej w pomieszczeniach zajmowanych przez Centralę Narodowego Funduszu Zdrowia w budynku przy ul. Grójeckiej 186 w Warszawie oraz przy ul. Koszykowej 78 w Warszawie.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

20.06.2012
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu dostawę artykułów biurowych. Nr referencyjny AZP-2611-13/12
1  2  3  4  5  6  7  8  9    56