Biuletyn Informacji Publicznej

Zamówienia publiczne

Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala informuje, że w związku z wprowadzoną elektronizacją postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszystkie informacje dotyczące prowadzonych postępowań dostępne są na platformie zakupowej pod adresem: https://nfz.ezamawiajacy.pl,  w zakładce „Aktualne”.

Uzyskanie dostępu do postępowań prowadzonych na platformie nie wymaga logowania.

Drukuj

Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o zamówieniu - AZP-2611-5/14

14.03.2014
Usługi serwisowe serwera bazodanowego opartego o platformę POWER.

Ogłoszenie o zamówieniu - AZP-2611-3/14

21.02.2014
Wykonanie materiałów informacyjno - promocyjnych.

Ogłoszenie o zamówieniu - AZP-2611-4/14

20.02.2014
Druk i dostawa materiałów promocyjnych i edukacyjnych.

Ogłoszenie o zamówieniu - AZP-2611-74/13

17.02.2014
Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników placówek medycznych mających podpisany kontrakt z NFZ....

Ogłoszenie o zamówieniu - AZP-2611-1/14

12.02.2014
Powtarzający się zakup paliw (PB 95, PB 98) do samochodów służbowych eksploatowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia - Centrala, realizowany w systemie flotowym

Ogłoszenie o zamówieniu - AZP-2611-70/13

28.01.2014
Świadczenie usługi wsparcia technicznego dla oprogramowania do wykonywania kopii bezpieczeństwa EMC NetWorker.
1  2  3  4  5  6  7  8  9    72