Biuletyn Informacji Publicznej

Drukuj

Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o zamówieniu - AZP-2611-54/13

20.11.2013
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na usługi cateringowe na potrzeby Centrali NFZ.

Ogłoszenie o zamówieniu - AZP-2611-49/13

19.11.2013
Usługi pocztowe na 2014 rok - Zakres A, Usługi kurierskie - Zakres B.

Ogłoszenie o zamówieniu - AZP-2611-67/13

18.11.2013
Dostawa bonów towarowych w formie kart elektronicznych....

Ogłoszenie o zamówieniu - AZP-2611-44/13

14.11.2013
Budowa i wdrożenie oprogramowania Nowego Systemu Obsługi Zgłoszeń dla realizacji funkcjonalności procesów zarządzania umowami utrzymania i rozwoju systemów informatycznych NFZ w środowisku JIRA wraz z opcjonalną dostawą wtyczek i licencji na wtyczki...

Ogłoszenie o zamówieniu - AZP-2611-38/13

08.11.2013
Badanie ewaluacyjne pt. Badanie ewaluacyjne zorientowane na analizę relacji pomiędzy wzrostem nakładów na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej a dostępnością do świadczeń w kontekście rozwiązań systemowych warunkujących kwalifikowanie świadczeń...

Ogłoszenie o zamówieniu - AZP-2611-53/13

08.11.2013
Dostawa komputerów stacjonarnych, przenośnych i monitorów.
1  2  3  4  5  6  7  8  9    68