• A
  • A+
  • A++

Biuletyn Informacji Publicznej

Drukuj

Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o zamówieniu AZP-2611-26/12

10.10.2012
Opieka serwisowa nad wdrożonym w Centrali NFZ Systemem zarządzania infrastrukturą informatyczną.

Ogłoszenie o zamówieniu AZP-2611-33/12

05.10.2012
Usługa transmisji danych w zakresie podstawowej sieci rozległej WAN NFZ oraz dostępu do Internetu.

Ogłoszenie o zamówieniu AZP-2611-32/12

04.10.2012
Rozbudowa środowiska SAN wraz wdrożeniem.

Ogłoszenie o zamówieniu AZP-2611-31/12

04.10.2012
Dostawa zespołu urządzeń do równoważenia obciążenia serwerów i akceleracji SSL.

Ogłoszenie o zamówieniu AZP-2611-27/12

21.09.2012
Rozszerzenie licencji Vision Data Manager dla oddziałów wojewódzkich NFZ

Ogłoszenie o zamówieniu AZP-2611-29/12

14.09.2012
Postępowanie na dostawę licencji Oracle wraz z asystą techniczną i konserwacją.
1  2  3  4  5  6  7  8  9    57