Biuletyn Informacji Publicznej

Drukuj

Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o zamówieniu - AZP-2611- 21/13

24.05.2013
Rezerwacja, zakup i dostarczanie do siedziby Centrali NFZ biletów lotniczych na krajowe i zagraniczne pasażerskie przewozy lotnicze oraz biletów kolejowych na zagraniczne pasażerskie przewozy kolejowe.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

23.05.2013
Utrzymanie w należytym stanie sanitarno-porządkowym powierzchni poziomych i pionowych w pomieszczeniach zajmowanych przez centralę NFZ w budynkach przy ul. Grójeckiej 186 oraz ul. Koszykowej 78 w Warszawie.

Ogłoszenie o zamówieniu - AZP-2611-10/13

21.05.2013
Dostawa dodatkowych licencji Vision Data Manager oraz Vision Mimix (dawny Vision Orion Professional) dla Centrali NFZ i Oddziałów Wojewódzkich NFZ....

Ogłoszenie o zamówieniu - AZP-2611-11/13

21.05.2013
Usługa wsparcia technicznego dla systemu HP ArcSight.

Ogłoszenie o zamówieniu - AZP-2611-16/13

09.05.2013
Świadczenie usług telefonii komórkowej oraz internetu bezprzewodowego dla Narodowego Funduszu Zdrowia przez okres 24 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Ogłoszenie o zamówieniu - AZP-2611-15/13

30.04.2013
Udzielenie licencji oraz zapewnienie wsparcia technicznego, aktualizacji i poprawek oprogramowania (Software Assurance) na warunkach określonych w przedłużeniu Umowy Microsoft Enterprise Nr 80E60078 z 25.11.2005 r. zawartej przez Zamawiającego z...
1  2  3  4  5  6  7  8  9    63