Dla Pacjenta

Drukuj

Nasz Fundusz

Ponad milion Polek skorzystało z mammografii w 2017 r.

Ponad milion przebadanych kobiet, około kilkunastu tysięcy postojów mammobusów - to bilans Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi w 2017 roku.

W całym kraju, w pracowniach stacjonarnych oraz mammobusach - przebadano 1 001 175 kobiet w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi. Wartość udzielonych świadczeń we wszystkich etapach programu wyniosła ponad 84,5 mln zł. Najliczniej z badań mammograficznych korzystały mieszkanki województwa mazowieckiego, śląskiego i wielkopolskiego. Co ważne, blisko 41 tysięcy pacjentek skierowano na dalszą diagnostykę lub leczenie.

Z kolei z Populacyjnego Programu Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy skorzystało w ubiegłym roku prawie 460 tysięcy kobiet. Wartość wykonanych świadczeń we wszystkich etapach programu wyniosła blisko 20 mln zł.

Programy profilaktyczne finansowane przez NFZ mają na celu zapobieganie chorobom poprzez wczesne wykrycie choroby oraz kontrolowanie czynników ryzyka.

Światowy Dzień Walki z Rakiem w OW NFZ

W związku ze zbliżającym się Światowym Dniem Walki z Rakiem (który przypada 4 lutego) Oddziały Wojewódzkie NFZ wraz z Centrami Onkologicznymi włączyły się działania promujące profilaktykę, tak ważną w zapobieganiu chorobom nowotworowym. W wybranych ośrodkach onkologicznych w całym kraju przy współudziale oddziałów Funduszu zaplanowane zostały specjalne wydarzenia. Chętni mogą skorzystać między innymi z badań profilaktycznych oraz konsultacji lekarzy i ekspertów.

Dolnośląski OW NFZ zaprasza w najbliższą sobotę na bezpłatne konsultacje onkologiczne oraz badania do Dolnośląskiego Centrum Onkologii oraz Dolnośląskiego Centrum Transplantacji Komórkowych. Osoby zainteresowane  będą mogły m.in. bezpłatnie skorzystać z porad onkologicznych, a także z porad ze szczególnym uwzględnieniem nowotworów skóry. Przeprowadzane będą badania otorynolaryngologiczne. Dodatkowo każdy chętny będzie mógł wykonać pomiar ciśnienia tętniczego krwi, poziomu cukru we krwi, wzrostu, wagi oraz BMI.
W bydgoskim Centrum Onkologii, 3 lutego, będzie można wykonać przesiewowe badania mammograficzne oraz zbadać poziom glukozy i ciśnienia tętniczego krwi. Będzie można również skorzystać z dermatoskopowej oceny znamion skórnych oraz wykonać pomiar masy i składników ciała. Pracownicy kujawsko-pomorskiego NFZ wydawać będą karty EKUZ oraz dane dostępowe do Zintegrowanego Informatora Pacjent.
Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ zaprasza tego dnia do NU MED Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej  w Tomaszowie Mazowieckim. Centrum jest realizatorem programu profilaktycznego wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi. Pracownicy placówki będą informowali o zasadach korzystania z bezpłatnej profilaktyki w przypadku tych groźnych nowotworów. Wszyscy zainteresowani będą mogli skorzystać z konsultacji onkologicznych, zmierzyć ciśnienie i poziom cukru we krwi, sprawdzić BMI i uzyskać poradę dietetyka. W akcję włączyły się Amazonki, które dla zainteresowanych kobiet przeprowadzą kurs samobadania piersi.
Małopolski oddział NFZ również w sobotę będzie miał swoje stoisko w Przychodni Przyklinicznej Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Krakowie. W tym miejscu w godzinach 9.00-13.00 będą odbywać się konsultacje z zakresu chirurgii onkologicznej, urologii onkologicznej i ginekologii onkologicznej. Przy stoisku małopolskiego NFZ będzie można odebrać informator dla pacjentów „Gdzie się leczyć – wykaz placówek w Małopolsce” oraz uzyskać informacje o programach profilaktycznych finansowanych przez NFZ.
Mazowiecki NFZ wraz z Centrum Onkologii w Warszawie zapraszają na badania profilaktyczne. Już jutro w Centrum Profilaktyki Nowotworów przy ul. Roentgena 5 będzie można skorzystać z konsultacji onkologicznych i dermatologicznych. Udzielane będą również porady dla osób chcących rzucić palenie tytoniu. Chętni będą mogli zmierzyć poziom tlenku węgla w wydychanym powietrzu, ciśnienie oraz poziom cukru we krwi. Panie będą mogły wykonać profilaktyczne badania cytologiczne i mammograficzne.
Oddział NFZ w Katowicach bierze udział w Dniu Drzwi Otwartych, organizowanym z okazji Światowego Dnia Walki z Rakiem w Centrum Onkologii – Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach. 3 lutego, w godzinach od 10.00 do 14.00, odwiedzający Instytut będą mogli odbyć konsultacje z lekarzem onkologiem, psychoonkologiem, neurologopedą, fizjoterapeutą i dietetykiem. W stanowisku informacyjnym śląskiego NFZ będzie można otrzymać login i hasło do Zintegrowanego Informatora Pacjenta oraz Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. Panie będą mogły nauczyć się samobadania piersi na fantomie oraz skorzystać z badań mammograficznych w ramach „Populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka piersi” (dla kobiet w wieku 50-69 lat).
W Szpitalu MSWiA z W-MCO w Olsztynie w sobotę w godzinach 10-14 będzie można odbyć bezpłatne konsultacje i porady lekarskie w Poradni Chirurgii Onkologicznej, Poradni Onkologii Klinicznej i Poradni Hematologii. Będzie można również wykonać bezpłatne badania profilaktyczne – mammografię i cytologię. Ponadto w warmińsko-mazurskim oddziale Funduszu w poniedziałek (5 lutego) w specjalnie zorganizowanym punkcie informacyjnym będzie można uzyskać informacje dotyczące profilaktyki nowotworów oraz możliwości skorzystania z bezpłatnych badań w ramach programu profilaktyki raka piersi oraz programu profilaktyki raka szyjki macicy. Odwiedzający stanowisko otrzymają ulotki informacyjne przypominające o systematycznym wykonywaniu profilaktycznych badań onkologicznych.
Z kolei wielkopolski OW włącza się w obchody Światowego Dnia Walki z Rakiem organizowane przez Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu. Jutro w godzinach 10.00-14.00 będzie można m.in. wziąć udział w spotkaniach dotyczących profilaktyki, wczesnego rozpoznawania i możliwości skutecznego leczenia nowotworów we wczesnych stopniach zaawansowania, a także problemów związanych z terapią i życiem po leczeniu. Zainteresowani będą mogli skorzystać z porad i badań profilaktycznych służące wczesnemu wykrywaniu nowotworów.

źródło - Biuro Komunikacji Społecznej

Pomoc medyczna w czasie zimowego wypoczynku

Ferie zimowe i sezon narciarski to dla wielu z nas okazja do wypoczynku nie tylko w kraju, ale również za granicą. Narodowy Fundusz Zdrowia przypomina w jaki sposób uzyskamy pomoc lekarza poza miejscem zamieszkania, a także, w jakich sytuacjach przyda nam się Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego. 

Gdzie szukać pomocy w razie nagłej choroby?

Przebywając na zimowym wypoczynku poza miejscem zamieszkania możemy korzystać z różnych form opieki medycznej:

  • Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej - Jeżeli podczas ferii zimowych potrzebujemy skorzystać z pomocy lekarza i przebywamy na terenie naszej gminy powinniśmy zgłosić się do swojego lekarza rodzinnego. Przebywając w innym miejscu w kraju mamy prawo zgłosić się do przychodni działającej w miejscu naszego pobytu.
  • Nocna i świąteczna opieka zdrowotna - Ten rodzaj opieki zdrowotnej udzielany jest od godzinie 18.00 do 8.00 rano w dni powszednie oraz całodobowo w dni wolne od pracy. W razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia możemy udać się po pomoc do dowolnego punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej (np. tam, gdzie mamy najbliżej), niezależnie od tego gdzie mieszkamy, i do którego lekarza/pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej złożyliśmy swoją deklarację. Lekarz pełniący dyżur podczas nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej może udzielić porady w warunkach ambulatoryjnych, w domu pacjenta (w przypadkach medycznie uzasadnionych) i telefonicznie.

Punkty nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

  • Szpitalny oddział ratunkowy (SOR) i izba przyjęć - w sytuacjach nagłego zagrożenia życia lub poważnego zagrożenia zdrowia.  Oddziały te nie zastępują lekarza podstawowej opieki zdrowotnej ani lekarza poradni specjalistycznej.
  • Pogotowie ratunkowe - w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia lub w innych stanach nagłych należy wezwać karetkę pogotowia ratunkowego dzwoniąc pod numer 999 lub 112.

Opieka zdrowotna na obozach i zimowiskach

Jeżeli nasze dziecko cierpi na chorobę przewlekłą powinniśmy pamiętać o zaopatrzeniu go w zażywane dotychczas leki i pisemnie poinformować na co dziecko jest uczulone. W razie potrzeby można także skorzystać z wizyty miejscowego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, który ma podpisaną umowę z NFZ.

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, czyli EKUZ, przyda się, jeśli podczas urlopu zimowego na terenie państw Unii Europejskiej i EFTA (Islandia, Lichtenstein, Norwegia i Szwajcaria) zachorujemy lub będziemy musieli skorzystać z pomocy lekarskiej. Karta EKUZ wydawana jest bezpłatnie i w przypadku pozytywnego potwierdzenia uprawnień, właściwie od ręki. EKUZ wystawiana jest dla każdego członka rodziny osobno tj. rodzica oraz każdego dziecka. Podpisany wniosek na wydanie karty można przesłać do oddziału wojewódzkiego NFZ pocztą, e-mailem, za pośrednictwem systemu ePUAP bądź faksem.

Warto wiedzieć, że w niektórych krajach unijnych np. na Słowacji nie są finansowane świadczenie z zakresu ratownictwa (zwłaszcza ratownictwa górskiego). Przed wyjazdem warto zapoznać się z zasadami, jakie obowiązują w danym kraju, w ramach systemu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego i rozważyć możliwość wykupienia dodatkowego, prywatnego ubezpieczenia.
Pamiętajmy, że podczas pobytu na terenie krajów UE/EFTA należy korzystać z placówek, które działają w ramach powszechnych systemów ochrony zdrowia. Za leczenie prywatne będziemy musieli zapłacić we własnym zakresie.

Jak wyrobić kartę EKUZ 

źródło - Biuro Komunikacji Społecznej

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna od 1 października 2017 r.

Wykonaj bezpłatną spirometrię

Jak spędzić wakacje bez kaszlu i duszności?

Komunikat dla pacjentów dotyczący „wstecznego” zgłoszenia do ubezpieczenia

Gdzie się leczyć w święta?

Przychodzi student do lekarza...

Leki 75+ bezpłatne leki dla seniorów

Wyjeżdżasz na wakacje - co warto wiedzieć?

Karta Praw Dziecka - Pacjenta

Świadczenia zdrowotne dla dzieci – NFZ przypomina

Wczesne wykrywanie raka piersi

Profilaktyka raka szyjki macicy

Profilaktyka chorób układu krążenia

Profilaktyka gruźlicy

Profilaktyka chorób odtytoniowych (w tym POCHP)

Aktualności dla Pacjenta

Utrudnienia w dostępie do ZIP i EWUS

Ważne!
22.03.2019
Od 22 marca (godz. 18.00) do 23 marca 2019 r. (godz. 20.00) mogą wystąpić przerwy w dostępie do systemów informatycznych Centrali NFZ. W tym czasie zaplanowaliśmy prace konserwacyjne, dlatego korzystanie z aplikacji ZIP i EWUS może być utrudnione.

Słodki problem

11.03.2019
Nawet 30% dzieci, przynajmniej raz w tygodniu, sięga po naszpikowany cukrem napój z bąbelkami. Narodowy Funduszy Zdrowia i Ministerstwo Zdrowia alarmują – to słodka droga do gorzkich konsekwencji: otyłości i cukrzycy. Dowiedz się, jak im zapobiegać.

Przerwa serwisowa

06.02.2019
Z uwagi na prace konserwacyjne, 9 lutego nastąpi przerwa w dostępie do Zintegrowanego Informatora Pacjenta

Przerwa serwisowa

02.01.2019
Informujemy, że w związku z zaplanowanymi pracami konserwacyjnymi, w piątek 4 stycznia 2019r. od godziny 20.00 do soboty 5 stycznia 2019 r. do godziny 13.00 mogą wystąpić utrudnienia w dostępie do systemów informatycznych Centrali NFZ...

Porozumienie w sprawie POZ

28.11.2018
Porozumieniem zakończyło się spotkanie przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Federacji Porozumienie Zielonogórskie dotyczące aneksowania umów w Podstawowej Opiece Zdrowotnej...

800 190 590 - Telefoniczna Informacja Pacjenta

13.11.2018
Od dziś w całym kraju, we wszystkich OW NFZ rusza Telefoniczna Informacja Pacjenta – jeden wspólny numer telefonu dla Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Biura Rzecznika Praw Pacjenta...

800 190 590 - Telefoniczna Informacja Pacjenta

06.11.2018
TIP, czyli Telefoniczna Informacja Pacjenta to wspólny projekt Rzecznika Praw Pacjenta oraz Narodowego Funduszu Zdrowia. Pod jednym numerem telefonu, już od 13 listopada będzie można uzyskać informacje dotyczące zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych...

Przerwa serwisowa

05.10.2018
Informujemy, że z uwagi na konieczność wykonania prac konserwacyjnych w systemach informatycznych Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia w dniach 6 października 2018 r. od godziny 16:00 do 7 października 2018 r. do godziny 20:00 mogą wystąpić utrudnienia...

Informator o Terminach Leczenia

10.09.2018
NFZ uruchamia nowe narzędzie – funkcjonalną i przyjazną wyszukiwarkę, w której możemy sprawdzić, gdzie najszybciej uzyskamy pomoc lekarza. W bazie adresów i telefonów informatora znajduje się blisko 14 tys. placówek medycznych...

Uzyskanie dostępu do ZIP przez dzieci i osoby do 18. roku życia...

05.04.2018
Uzyskanie dostępu do Zintegrowanego Informatora Pacjenta przez dzieci i osoby do 18. roku życia, osoby ubezwłasnowolnione częściowo albo całkowicie, a także przez pełnomocnika
Zobacz szczegóły