• A
  • A+
  • A++

Dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawców

Komunikat AOTMiT

12.01.2018
Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji informuje świadczeniodawców, którzy zawarli umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, iż 10 stycznia 2018 roku, Agencja wystąpiła z wnioskiem o nieodpłatne udostępnienie...

Przerwa serwisowa

11.01.2018
Informujemy, że w związku z pracami konserwacyjnymi, mogą wystąpić utrudnienia w dostępie do następujących systemów informatycznych Centrali NFZ...

ICD-9 PL w wersji 5.37

11.01.2018
Opublikowano nową wersję słownika ICD - 9 w wersji 5.37.

Informacja dotycząca publikacji opisu algorytmu JGP

11.01.2018
Centrala NFZ publikuje opis działania algorytmu JGP w wersji 1.1.2018 w celu przedstawienia podstawowych zasad kwalifikacji danych z hospitalizacji pacjenta do właściwej grupy systemu JGP...

Przerwa serwisowa

08.01.2018
Informujemy, że w związku z zaplanowanymi pracami konserwacyjnymi, w środę 10 stycznia 2018 r. od godziny 17:00 do godziny 23.00 mogą wystąpić utrudnienia w dostępie do systemów informatycznych Centrali NFZ...

Komunikat dla Świadczeniodawców

18.12.2017
Kobiety w okresie ciąży mają prawo do świadczeń opieki zdrowotnej i usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach poza kolejnością.

Komunikat DGL

18.12.2017
Centrala NFZ publikuje informację o wielkości kwoty refundacji i ilości zrefundowanych opakowań jednostkowych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz jednostkowych wyrobów medycznych wraz z podaniem kodu identyfikacyjnego...

Komunikat dla Świadczeniodawców

18.12.2017
Świadczeniodawco – pamiętaj, że masz obowiązek udzielania kompleksowych świadczeń opieki zdrowotnej

Komunikat AOTMiT o badaniu ankietowym skierowanym do świadczeniodawców

13.12.2017
Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji informuje, że w dniu 14 grudnia br. na ogólny adres e-mail podmiotów leczniczych zostanie ponownie rozesłana ankieta.

Komunikat dla świadczeniodawców

11.12.2017
Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że zaktualizowana została dokumentacja systemu obsługi procesu koordynowanej opieki nad pacjentem (AP-PKUŚ).
Zobacz szczegóły
Drukuj

Inne

Stanowisko Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji