logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

O NFZ

Drukuj

Publikacje

Realizacja świadczeń endoprotezoplastyki stawowej w 2016 r.

Realizacja świadczeń endoprotezoplastyki stawowej w 2016 r. na podstawie danych z Centralnej Bazy Endoprotezoplastyk Narodowego Funduszu Zdrowia.

Wymagania dla warstwy elektronicznej Dowodu Osobistego

Prognoza korzystania ze świadczeń szpitalnych finansowanych przez NFZ w kontekście zmian demograficznych w Polsce

Realizacja świadczeń endoprotezoplastyki stawowej w 2015 r.

Podstawowa Opieka Zdrowotna - potencjał i jego wykorzystanie

NFZ. Realizacja zadań na rzecz Pacjentów. Podsumowanie działań i wyzwania na przyszłość

Prognoza kosztów świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych przez NFZ w kontekście zmian demograficznych w Polsce

Realizacja świadczeń endoprotezoplastyki stawowej w 2014 r.

Realizacja świadczeń endoprotezoplastyki stawowej w 2013 r.

Analiza świadczeń AOS

Przychody NFZ w 2012 r.

Analiza realizacji szpitalnych świadczeń kardiologicznych

Endoprotezoplastyka stawowa w 2012 r.

Informacja NFZ o zgłaszanych skargach

Analiza grup zabiegowych

Analiza świadczeń szpitalnych

Finansowanie szczególnie wysokich kosztów leczenia pacjentów w 2011 r.

Vademecum 2012

Struktura „nadwykonań” świadczeń szpitalnych w 2010 roku

Aktualizacja wyceny kosztu hemodializy w 2011 r.

Stacje dializ w Polsce w 2011r.

Refundacja 2010

Finansowanie hospitalizacji pacjentów od 65 r.ż.

Programy terapeutyczne 2009

Raport - Refundacja 2009

Analiza korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej w 2009 r.

Raport NFZ za 2007 r.

Raport NFZ za 2006 r.

Raport NFZ za 2005 r.

Raport NFZ za 2004 r.

Szkolenia JGP

Strategia wykorzystania zasobów informacyjnych przez NFZ oraz kierunki rozwoju systemu informatycznego na lata 2007-2010

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Rafał Hołubicki
Publikacja informacji: 04.05.2017 14:43
Aktualizacja informacji: 04.05.2017 14:43
Źródło: 9
Sprawdź historię zmian