Zarządzenia Prezesa

Drukuj

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 131/2017/DSOZ

22.12.2017
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez podmioty realizujące świadczenia koordynowanej opieki nad kobietą i dzieckiem oraz zmiany niektórych zarządzeń Prezesa NFZ...

Zarządzenie Nr 130/2017/DSS

21.12.2017
zmieniające zarządzenie w sprawie wzorów dokumentów dotyczących dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego, stosowanych w Narodowym Funduszu Zdrowia

Zarządzenie Nr 129/2017/DK

21.12.2017
zmieniające zarządzenie w sprawie udostępniania na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Narodowego Funduszu Zdrowia informacji o wynikach kontroli

Zarządzenie Nr 128/2017/DK

21.12.2017
w sprawie kontroli prowadzonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia

Zarządzenie Nr 127/2017/DSOZ

19.12.2017
w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie

Zarządzenie Nr 126/2017/DGL

19.12.2017
w sprawie zmiany niektórych zarządzeń Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w związku z wejściem w życie zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe
1    6  7  8  9  10  11  12  13  14    206