• A
  • A+
  • A++

Zarządzenia Prezesa

Drukuj

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 91/2017/DSOZ

27.09.2017
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez podmioty realizujące świadczenia koordynowanej opieki nad kobietą i dzieckiem oraz zmiany niektórych zarządzeń Prezesa NFZ...

Zarządzenie Nr 90/2017/DGL

26.09.2017
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe)

Zarządzenie Nr 89/2017/DSOZ

26.09.2017
w sprawie wniosków o indywidualne rozliczenie świadczeń i Bazy Rozliczeń Indywidualnych

Zarządzenie Nr 88/2017/DSM

26.09.2017
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe

Zarządzenie Nr 87/2017/DK

18.09.2017
w sprawie udostępniania na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Narodowego Funduszu Zdrowia informacji o wynikach kontroli

Zarządzenie Nr 86/2017/DEF

15.09.2017
w sprawie zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2017 rok
1    6  7  8  9  10  11  12  13  14    201