Zarządzenia Prezesa

Drukuj

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 68/2005

06.10.2005
Zarządzenie Nr 68/2005 z dnia 5 października 2005 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniające zarządzenie Nr 53/2005 z dnia 26 sierpnia 2005 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie połączenia niektórych komórek organizacyjnych w...

Zarządzenie Nr 67/2005

06.10.2005
Zarządzenie Nr 67/2005 z dnia 5 października 2005 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie połączenia niektórych komórek organizacyjnych w Zachodniopomorskim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia

Zarządzenie Nr 66/2005

05.10.2005
Zarządzenie Nr 66/2005 z dnia 27 września 2005 r. w sprawie: przyjęcia do stosowania w Narodowym Funduszu Zdrowia "Zasad potwierdzania skierowań na leczenie uzdrowiskowe w oddziałach wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia".

Zarządzenie Nr 65/2005

05.10.2005
Zarządzenie Nr 65/2005 z dnia 22 września 2005 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniające zarządzenie Nr 8/2004 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie przyjęcia "Szczegółowych materiałów informacyjnych o przedmiocie postępowania w...

Zarządzenie Nr 64/2005

05.10.2005
Zarządzenie Nr 64/2005 z dnia 22 września 2005 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie przyjęcia "Szczegółowych materiałów informacyjnych o przedmiocie postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju:...

Zarządzenie Nr 63/2005

05.10.2005
Zarządzenie Nr 63/2005 z dnia 22 września 2005 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie zatwierdzenia do realizacji programu zdrowotnego pt "Program wczesnej, wielospecjalistycznej, kompleksowej, skoordynowanej i ciągłej pomocy dziecku...
1    195  196  197  198  199  200  201  202  203    214