logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Zarządzenia Prezesa

Drukuj

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 33/2015/BP

29.06.2015
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie rozpatrywania skarg i wniosków w Narodowym Funduszu Zdrowia

Zarządzenie Nr 32/2015/BP

29.06.2015
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna

Zarządzenie Nr 31/2015/DSOZ

25.06.2015
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne

Zarządzenie Nr 30/2015/GPF

15.06.2015
zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia

Zarządzenie Nr 28/2015/DWM

01.06.2015
zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia „Procedury obsługi przez NFZ formularzy serii E100 oraz dokumentu S1”

Zarządzenie Nr 27/2015/DSM

29.05.2015
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne.
1  2  3  4  5  6  7  8  9    158