• A
  • A+
  • A++

Zarządzenia Prezesa

Drukuj

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 96/2015/DSOZ

17.12.2015
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej

Zarządzenie Nr 95/2015/DSOZ

17.12.2015
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna

Zarządzenie Nr 94/2015/DSM

16.12.2015
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny

Zarządzenie Nr 93/2015/DSOZ

16.12.2015
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju rehabilitacja lecznicza

Zarządzenie Nr 92/2015/DGL

14.12.2015
w sprawie powołania Zespołu zadaniowego do spraw Wymagań Programów Lekowych

Zarządzenie Nr 91/2015/DGL

14.12.2015
zmieniające zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia
1  2  3  4  5  6  7  8  9    163