Zarządzenia Prezesa

Drukuj

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 36/2009/DSOZ

31.07.2009
Zarządzenie Nr 36/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 lipca 2009r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna

Zarządzenie Nr 35/2009/DSOZ

30.07.2009
Zarządzenie Nr 35/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 lipca 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne

Zarządzenie Nr 33/2009/BAG

29.07.2009
Zarządzenie Nr 33/2009/BAG Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27 lipca 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie użytkowania samochodów służbowych w Narodowym Funduszu Zdrowia

Zarządzenie Nr 34/2009/DSOZ

28.07.2009
Zarządzenie Nr 34/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 28 lipca 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Zarządzenie Nr 32/2009/BK

28.07.2009
Zarządzenie Nr 32/2009/BK Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27 lipca 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad rachunkowości w Narodowym Funduszu Zdrowia...

Zarządzenie Nr 30/2009/DSOZ

14.07.2009
Zarządzenie Nr 30/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 13 lipca 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju rehabilitacja lecznicza
1    121  122  123  124  125  126  127  128  129    204