Zarządzenia Prezesa

Drukuj

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 75/2009/DSOZ

26.11.2009
Zarządzenie Nr 75/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 26 listopada 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami...

Zarządzenie Nr 74/2009/DSOZ

26.11.2009
Zarządzenie Nr 74/2009/DSOZPrezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 26 listopada 2009 r.zmieniające zarządzenie w sprawie warunków postępowania dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej...

Zarządzenie Nr 73/2009/DSOZ

13.11.2009
Zarządzenie Nr 73/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej...

Zarządzenie Nr 72/2009/DSOZ

03.11.2009
Zarządzenie Nr 72/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 3 listopada 2009 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna

Zarządzenie Nr 71/2009/DGL

03.11.2009
Zarządzenie Nr 71/2009/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 3 listopada 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie terapeutyczne programy zdrowotne...

Zarządzenie Nr 70/2009/DSM

03.11.2009
Zarządzenie Nr 70/2009/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 3 listopada 2009 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny...
1    121  122  123  124  125  126  127  128  129    209