Zarządzenia Prezesa

Drukuj

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 11/2010/DSOZ

29.01.2010
Zarządzenie Nr 11/2010/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 stycznia 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju profilaktyczne programy zdrowotne

Zarządzenie Nr 10/2010/DSOZ

29.01.2010
Zarządzenie Nr 10/2010/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 stycznia 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi...

Zarządzenie Nr 9/2010/DGL

22.01.2010
Zarządzenie Nr 9/2010/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 22 stycznia 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie terapeutyczne programy zdrowotne

Zarządzenie Nr 8/2010/DGL

20.01.2010
Zarządzenie Nr 8/2010/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 20 stycznia 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie terapeutyczne programy zdrowotne.

Zarządzenie Nr 7/2010/BK

20.01.2010
Zarządzenie Nr 7/2010/BK Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19 stycznia 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad rozliczeń dotacji celowej przeznaczonej na finansowanie zadań zespołów ratownictwa medycznego.

Zarządzenie Nr 6/2010/DSOZ

20.01.2010
Zarządzenie Nr 6/2010/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19 stycznia 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie stomatologiczne.
1    121  122  123  124  125  126  127  128  129    213