• A
  • A+
  • A++

Zarządzenia Prezesa

Drukuj

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 76/2012/DSOZ

09.11.2012
Zarządzenie Nr 76/2012/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 9 listopada 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju rehabilitacja lecznicza.

Zarządzenie Nr 75/2012/DGL

08.11.2012
Zarządzenie Nr 75/2012/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia unikalnego numeru identyfikującego receptę.

Zarządzenie Nr 74/2012/DSOZ

08.11.2012
Zarządzenie Nr 74/2012/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 8 listopada 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Zarządzenie Nr 73/2012/DSOZ

08.11.2012
Zarządzenie Nr 73/2012/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 8 listopada 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Zarządzenie Nr 72/2012/DSOZ

08.11.2012
Zarządzenie Nr 72/2012/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 8 listopada 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Zarządzenie Nr 71/2012/DSOZ

07.11.2012
Zarządzenie Nr 71/2012/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 7 listopada 2012 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna.
1    1  2  3  4  5  6  7  8  9    127