• A
  • A+
  • A++

Zarządzenia Prezesa

Drukuj

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 63/2012/DEF

18.10.2012
Zarządzenie Nr 63/2012/DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 17 października 2012 r. w sprawie zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2012 rok.

Zarządzenie Nr 62/2012/DSOZ

12.10.2012
Zarządzenie Nr 62/2012/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 12 października 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne.

Zarządzenie Nr 61/2012/DGL

12.10.2012
Zarządzenie Nr 61/2012/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 12 października 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.

Zarządzenie Nr 60/2012/DSOZ

12.10.2012
Zarządzenie Nr 60/2012/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 12 października 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie warunków postępowania dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Zarządzenie Nr 59/2012/DSOZ

11.10.2012
Zarządzenie Nr 59/2012/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 października 2012 r. zmieniające zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia określające warunki zawierania i realizacji umów w poszczególnych rodzajach świadczeń,...

Zarządzenie Nr 57/2012/DEF

02.10.2012
Zarządzenie Nr 57/2012/DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 1 października 2012 r. w sprawie wprowadzenia "Instrukcji przeprowadzania rozliczeń międzyoddziałowych z tytułu migracji ubezpieczonych w roku 2013 i latach następnych".
1    1  2  3  4  5  6  7  8  9    127