• A
  • A+
  • A++

Zarządzenia Prezesa

Drukuj

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 28/2017/DGL

21.04.2017
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe)

Zarządzenie Nr 27/2017/DWM

20.04.2017
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu zadaniowego do spraw opracowania oraz wdrożenia rozwiązań proceduralnych w zakresie współpracy Narodowego Funduszu Zdrowia z instytucjami innych państw członkowskich UE/EFTA w zakresie odzyskiwania...

Zarządzenie Nr 26/2017/BKiS

11.04.2017
w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2017 r. dla pracowników Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia oraz wyznaczenia terminów ich odpracowania

Zarządzenie Nr 23/2017/DSOZ

24.03.2017
w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne

Zarządzenie Nr 21/2017/GPF

20.03.2017
zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia

Zarządzenie Nr 20/2017/DGL

16.03.2017
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia
1  2  3  4  5  6  7  8  9    181