logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Zarządzenia Prezesa

Drukuj

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 128/2016/DEF

29.12.2016
w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej uwzględnionej w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia na 2016 rok

Zarządzenie Nr 126/2016/BK

29.12.2016
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad rachunkowości w Narodowym Funduszu Zdrowia

Zarządzenie Nr 125/2016/DSOZ

22.12.2016
w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez podmioty realizujące świadczenia koordynowanej opieki nad kobietą i dzieckiem oraz zmiany niektórych zarządzeń Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia...

Zarządzenie Nr 124/2016/DSOZ

16.12.2016
zmieniające zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej

Zarządzenie Nr 122/2016/DSOZ

12.12.2016
zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej

Zarządzenie Nr 120/2016/DWM

09.12.2016
w sprawie powołania Zespołu zadaniowego do spraw opracowania oraz wdrożenia rozwiązań proceduralnych w zakresie współpracy Narodowego Funduszu Zdrowia z instytucjami innych państw członkowskich UE/EFTA w zakresie odzyskiwania należności z tytułu...
1  2  3  4  5  6  7  8  9    181