Zarządzenia Prezesa

Drukuj

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 23/2018/DAiS

19.03.2018
w sprawie programu pilotażowego opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej „POZ PLUS”

Zarządzenie Nr 22/2018/DSOZ

15.03.2018
w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna

Zarządzenie Nr 21/2018/DSOZ

12.03.2018
zmieniające zarządzenie w sprawie wniosków o indywidualne rozliczenie świadczeń i Bazy Rozliczeń Indywidualnych

Zarządzenie Nr 17/2018/DSS

02.03.2018
w sprawie przyjmowania i rozpatrywania petycji w Narodowym Funduszu Zdrowia

Zarządzenie Nr 16/2018/DSM

28.02.2018
w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie: świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym oraz w zakresie: świadczenia w izbie przyjęć

Zarządzenie Nr 15/2018/DSOZ

26.02.2018
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne - świadczenia wysokospecjalistyczne
1    3  4  5  6  7  8  9  10  11    206