Zarządzenia Prezesa

Drukuj

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 38/2018/DSOZ

16.05.2018
zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych warunków umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej

Zarządzenie Nr 37/2018/DEF

14.05.2018
uchylające zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie Instrukcji przeprowadzania oceny przedstawianych przez jednostki samorządu terytorialnego analiz przychodów z udzielania świadczeń zdrowotnych w związku z realizacją Programu...

Zarządzenie Nr 36/2018/DI

30.04.2018
w sprawie określenia szczegółowego komunikatu sprawozdawczego XML dotyczącego zaopatrzenia w wyroby medyczne

Zarządzenie Nr 35/2018/DSOZ

23.04.2018
zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez podmioty realizujące świadczenia koordynowanej opieki nad kobietą i dzieckiem w związku z przepisami ustawy o wsparciu kobiet w ciąży...

Zarządzenie Nr 34/2018/BKiS

18.04.2018
w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2018 r. oraz terminów ich odpracowania

Zarządzenie Nr 33/2018/DEF

16.04.2018
w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej uwzględnionej w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia na 2018 rok
1    4  5  6  7  8  9  10  11  12    209