Zarządzenia Prezesa

Drukuj

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 57/2018/DGL

26.06.2018
zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych warunków umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej

Zarządzenie Nr 56/2018/DGL

25.06.2018
w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia

Zarządzenie Nr 55/2018/DSOZ

22.06.2018
w sprawie umów o realizację programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego

Zarządzenie Nr 54/2018/DGL

22.06.2018
zmieniające zarządzenie w sprawie trybu i sposobu postępowania dotyczącego nadawania osobom uprawnionym unikalnych numerów identyfikujących recepty

Zarządzenie Nr 53/2018/DSOZ

22.06.2018
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzajach rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne w zakresie świadczeń - leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką

Zarządzenie Nr 52/2018/GPF

15.06.2018
zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia
1    4  5  6  7  8  9  10  11  12    211