Zarządzenia Prezesa

Drukuj

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 49/2019/DSOZ

07.05.2019
w sprawie warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez podmioty realizujące świadczenia koordynowanej opieki nad kobietą i dzieckiem w związku z przepisami ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

Zarządzenie Nr 48/2019/DSM

07.05.2019
zmieniające zarządzenie w sprawie przekazywania świadczeniodawcom dodatkowych środków na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez ratowników medycznych

Zarządzenie Nr 56/2018/DGL- tekst ujednolicony

29.04.2019
w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia - tekst ujednolicony zarządzenia

Zarządzenie Nr 47/2019/DSS

19.04.2019
w sprawie wprowadzenia Księgi Jakości Obsługi Klientów Narodowego Funduszu Zdrowia

Zarządzenie Nr 46/2019/BKiS

15.04.2019
w sprawie ustalenia dnia 2 maja 2019 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia

Zarządzenie Nr 45/2019/DSOZ

12.04.2019
w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie
1    5  6  7  8  9  10  11  12  13    227